Noortetöö

Kontaktandmed ning lühike kokkuvõte laste- ja noortetööst allpool

Lastetöö infot (laagrid, töökorraldus jms) ja noortetöö plaanide kohta küsi telefonil 56246717

Pühapäevakoolitundide toimumise kohta pühapäevakooliõpetaja telefonil 58047431 (Liis Arnek)

Infot laste- ja noortetöö kohta saab küsida ka koguduse kantseleist (Allika 1) või telefonidel 5223368 või e-postil: poltsamaa@eelk.ee