EELK Pőltsamaa Niguliste kogudus
AVALEHT > Uudised
Navigation

UudisedO T S U STallinn, Toompea 16. märts 2020 nr 20

Palvepäevade väljakuulutamineEELK kirikuseadustiku § 26 alusel:


Koroonaviiruse haiguse COVID-19 leviku tõttu Eesti Vabariigis kehtestatud eriolukorras kuulutan välja üleüldised palvepäevad: 18. märtsil, 20. märtsil, 25. märtsil, 27. märtsil, 1. aprillil ja 3. aprillil 2020.


 • Palvepäevadel hoida kirikud seal, kus see osutub võimalikuks, inimestele isiklikeks kĂĽlastusteks avatud.


 • Palvepäevadel helistada keskpäeval kell 12 ja pärastlõunal kell 15 viis kuni kĂĽmme minutit kirikukelli, et kutsuda inimesi ĂĽles oma usus pĂĽsima, rõõmsalt oma usku tunnistama, aga ka meelt parandama ja palvetama. Palvepäeva kellahelinana kasutada jumalateenistusele ja palvusele kutse kella ning vältida leina- ja mälestuskellade helistamist.


 • Palvepäevade piiblitekstid:


18. märtsil 2020

Psalm 30 – Tänu surmast pääsemise eest

5. Moosese 4:29-31 – Hoiatus ebajumalateenistuse eest

Roomlastele 5:1-11 – Kristus on meid lepitanud Jumalaga

Matteuse 4:23-24 – Rahvas koguneb Jeesuse ümber


20. märtsil 2020

Psalm 42 – Igatsus Jumala järele

2. Ajaraamat 7:13-15 – Issand ilmutab ennast Saalomonile teist korda

Roomlastele 8:18-21 – Tulevane kirkus

Matteuse 8:1-3 – Jeesus teeb puhtaks pidalitõbise25. märtsil 2020

Psalm 71 – Palve vanaduse saabudes

Jesaja 38:1-8 – Kuningas Hiskija haigus

2. Korintlastele 4:16-18 – Kristlikust lootusest

Matteuse 8:16-17 – Jeesus tervendab Kapernaumas


27. märtsil 2020

Psalm 121 – Iisraeli hoidja

Hesekiel 18:21-23 – Issanda tee on õige

Efeslastele 2:8-9 – Jumala elustavast armust

Markuse 1:40-42 – Jeesus teeb puhtaks pidalitõbise


1. aprillil 2020

Psalm 130 – Hüüd patusügavusest

Hoosea 6:1-2 – Iisrael ei pöördu Issanda poole

1 Johannese 1:5-2:6 – Valguses käimisest

Luuka 4:38-40 – Jeesus tervendab Kapernaumas


3. aprillil 2020

Psalm 143 – Patukahetsuse palve

Jeremija 17:14-17 – Jeremija palub Jumalalt abi

Ilm 3:14-22 – Läkitus Laodikeia kogudusele

Jh 3:16-17 – Jeesus kõneleb Nikodeemosega


 • Palvepäevadel:

 • palvetada, et kannatanud ja ristil surnud Issand Jeesus Kristus annaks andeks kõigi patukahetsejate ja meeleparandajate eksimused ja patud;

 • palvetada, et Jumal halastaks patuse maailma peale ja näitaks valgust koroonaviiruse levikuga kaasnenud ĂĽlemaalisest kriisist väljumiseks;

 • palvetada kõigi viiruse tõttu igavikku lahkunud inimeste hingede pärast;

 • palvetada, et Jumal tervendaks haigestunud;

 • paluda õnnistust arstidele ja meditsiinipersonalile, kes haigeid ravivad ja nende eest hoolitsevad;

 • palvetada kõigi ametikandjate, ametnike ja otsustajate pärast, kes riigi ja kohalikul tasandil kriisi lahendamise nimel ööpäevaringselt tegutsevad, ning et Jumal annaks neile kannatlikku ja tasakaalukat tarka meelt õigete sammude astumiseks ja otsuste langetamiseks;

 • palvetada kristliku usu ja Kristuse kiriku töö eest maailmas ja Eestis, et kirikuliikmete, koguduste vabatahtlike abiliste, kirikutöö tegijate ja vaimulike jõud ei raugeks Jumala teenimisel ning ligimeste kaudu ĂĽhiskonna teenimisel;

 • palvetada kõigi inimeste hingerahu ja meelekindluse pärast;

 • paluda Issanda Jeesuse Kristuse nimel, lahendust keerulisele olukorrale Eestis ja kogu maailmas.(allkirjastatud digitaalselt)Urmas Viilma


Liikmeannetust võib tasuda ka koguduse arvele

SEB EE601010022047774008Powered by Jumal